Välkommen till Piacon!


Piacon är ett miljökonsultföretag med mångårig erfarenhet och kunskap om miljö, arbetsmiljö och hållbarhetsfrågor inom bygg- och fastighetssektorn. Vi erbjuder allt från miljösamordning, klimatberäkningar, livscykelanalyser, kurser och föreläsningar till miljöcertifieringar inom LEED, BREEAM, Miljöbyggnad och WELL. Vi utför även miljöstyrning av byggprojekt samt miljöinventering av byggnader. 

Piacon grundades 2010 av Pia Öhrling–  en optimistisk och outtröttlig förespråkare av hållbarhetsfrågor som tillsammans med sina kunniga och engagerade medarbetare jobbar aktivt för en hållbar byggindustri där miljönyttan alltid är i fokus oavsett uppdragets karaktär.Piacons huvudkontor ligger i trevliga och ljusa lokaler vid Telefonplan, strax utanför Stockholm. Under hösten 2022 öppnar Piacon upp en filial i Ottawa (Kanada) vilket ger större möjligheter för internationell samverkan av hållbarhetsfrågor inom byggsektorn.