Hoppa till innehåll

Cirkulär byggindustri

Från linjär till cirkulär byggindustri

“The circular economy is a systems solution framework that tackles global challenges like climate change, biodiversity loss, waste, and pollution”

ellenmacarthurfoundation.org

Under vår moderna tid har konsumtion och “slit-och- släng” ekonomi blivit lika naturlig som att andas, men det är inte längre hållbart och därför måste vi frångå den linjära byggindustrin och istället sätta kurs mot en cirkulär byggindustri.

Vi måste göra medvetna val och bestämma oss för att värna om kretsloppet, ta tillvara resurser som redan finns, skära ner på användandet av jungfruliga ämnen och minimera mängden av oåterkalleligt avfall på deponier. 

Från och med 1 januari 2022 trädde lagen om klimatdeklaration i kraft och gäller vid uppförandet av nya byggnader. Syftet med lagen är att den ska bidra till ökad spårbarhet och transparens av byggmaterial samt minska klimatpåverkan. 

Klimatdeklarationen är en viktig del av livscykelanalysen och en bra början till att gå mot en cirkulär byggindustri, men som miljösamordnare på Piacon, önskar vi att man går ännu längre och beräknar fler delar i byggnaden än vad lagen kräver, samt gör beräkningar för hela livslängden utöver bara byggskedet.

Genom att utföra klimatberäkningar, renovera istället för att riva, återbruka byggmaterial och interiörer, projektera och dimensionera noggrant innan byggstart, samt reducera mängden cement, stålarmering och överflödig plast, så kan vi aktivt påverka och reducera resursspill, avfall, transporter och koldioxidutsläpp.

Det måste skapas förutsättningar och vara enkelt att göra rätt, men fram tills idag har det både varit svårt att sortera, tillvarata, reparera och återbruka. Det är en komplex uppgift vi har framför oss, men då klimatförändringar inte väntar in människans utveckling– måste vi agera och göra det vi kan här och nu. Att förändra rutiner och beteenden för att kunna bygga miljövänligt i alla led kräver mod och kraft. Mod att våga tänka utanför ramarna, kraft att utbilda, nyttja ny teknik och innovationer, hitta nya affärsmodeller och samverka kring kunskap och erfarenheter. 

”Allt är görbart så länge det finns en gemensam plan som alla vill skriva under och agera på. Om alla svenska fastighetsägare, entreprenörer, arkitekter, projektörer, materialleverantörer, statliga och kommunala aktörer tar sitt ansvar och går ihop och enas om en gemensam och tydlig miljöstrategi så kan är vi på Piacon övertygade om att vi kan nå de uppsatta miljömålen”. 

Vill du veta hur Piacon kan hjälpa er att bygga hållbart? Kontakta oss!

 

Skip to content