Hoppa till innehåll

Hållbarhet

Photo by Appolinary Kalashnikova on Unsplash

Piacon prioriterar miljönyttan

“De som sitter på pengarna– i de flesta fall fastighetsägarna måste göra ett aktivt val om de vill göra skillnad för att det ska se bra ut, eller om de vill göra skillnad på riktigt”

Pia Öhrling, grundare och vd Piacon

Fortsätt läsa

Miljö- och hållbarhetsfrågor måste stå högst upp på agendan

“Sustainability has gone from nice-to-have to a must-to-do” 

Steve Howard, f.d. ledare för hållbarhetsarbetet på IKEA.

Fortsätt läsa

Photo by Eyoel Kahssay on Unsplash
Photo by Shane Rounce on Unsplash

Hålla sig inom de planetära gränserna

“Planeten har finansierat vårt leverne, nu kommer fakturorna”

Johan Rockström, miljöforskare på Stockholm Resilience Center

Fortsätt läsa

Återbruk och Livscykelanalys

“Ett hållbart företag är ett företag som både gör vinst och skapar värden bortom vinst– det bidrar till att möta mänskliga behov inom planetens gränser”

Ur boken “Kursen, 10 lektioner för ett hållbart näringsliv”

Fortsätt läsa

Photo by Josh Power on Unsplash

Från linjär till cirkulär byggindustri

“The circular economy is a systems solution framework that tackles global challenges like climate change, biodiversity loss, waste, and pollution”

ellenmacarthurfoundation.org

Fortsätt läsa

Anpassa byggnader efter framtidens klimat

“You cannot escape the responsibility of tomorrow by evading it today”

Abraham Lincoln

Fortsätt läsa

Ta hänsyn till den biologiska mångfalden i byggandet

“Dualismen mellan natur och kultur är en nyckelfaktor i den västerländska civilisationens frammarsch på naturens bekostnad”

Carolyn Merchant, Naturens Död

Fortsätt läsa

Miljöcertifieringar– verktyg som mäter miljöprestanda

”Genom att aktivt arbeta för att göra certifieringarna mer praktiska, relevanta och användarvänliga kan vi skapa engagerade deltagare som bidrar till en bättre och mer hållbar värld”.

Pia Öhrling, grundare och vd på Piacon

Fortsätt läsa

Globala mål – Agenda 2023

Piacon har sedan starten 2010 drivits av ett högre syfte– att förmedla och implementera miljönytta i varje enskilt projekt. Piacon arbetar både direkt och indirekt med följande globala mål och delmål i sin verksamhet.

Fortsätt läsa

Skip to content