Hoppa till innehåll

De planetära gränserna

Hålla sig inom de planetära gränserna

“Planeten har finansierat vårt leverne, nu kommer fakturorna”

Johan Rockström, miljöforskare på Stockholm Resilience Center.

2007 samlade den svenska professorn i miljövetenskap, Johan Rockström, en grupp ledande forskare inom olika discipliner för att enas kring mänskliga störningar av jordsystemet, i syfte att begränsa och förhindra att mänskligheten skulle underminera sin egen framtid. 

Två år senare publicerades modellen “De planetära gränserna” i en vetenskaplig tidskrift, vars fakta baserades på forskarnas upptäckter om hur mänskligheten har stört jordens ekosystem. De planetära gränserna kom att omfattas av nio områden:

Klimatförändringar, havsförsurning, förlust av biologisk mångfald, omvandling av ekosystem på land, förändrade flöden av kväve och fosfor, uttag av färskvatten, ozonlagrets uttunning, konstgjorda ämnen samt partiklar i atmosfären.

Vad forskarna gemensamt kommit fram till, utifrån mätbara indikatorer och vetenskaplig fakta, var att fyra av nio planetära gränser redan hade överskridits (klimatförändringar– mätt i halten koldioxid i atmosfären, förlust av biologisk mångfald, omvandling av ekosystem på land och förändrade flöden av fosfor och kväve). 

De mest alarmerande områdena var klimatförändringar och förlusten av biologisk mångfald, vilka kom att uppmärksammas och agera som underlag till förhandlingarna för FN:s Agenda 2030.

Med tanke på att bygg- och fastighetssektorn står för en betydande mängd utsläpp av koldioxid och har en stor påverkan på den biologiska mångfalden, både under materialtillverkning, uppförande och underhåll, så måste branschen agera snabbare med bredare penseldrag för att inte överskrida fler planetära gränser. 

Men vad krävs av oss för att komma dit? 

Vill du veta hur Piacon kan hjälpa er att bygga hållbart? Kontakta oss!

Skip to content