Hoppa till innehåll

MILJÖ- och ÅTERBRUKSINVENTERINGAR

Miljö-och återbruksinventeringar innebär att man identifierar miljö- och hälsofarliga material innan en byggnad rivs eller byggs om. Piacon erbjuder miljöinventering.

Om Miljö-och återbruksinventeringar:

Vid en miljöinventering identifierar man noggrant om en byggnad innehåller miljö- och hälsofarliga ämnen som till exempel asbest, PCB, kvicksilver eller bly. Inventeringen görs på byggnader innan de ska rivas eller byggas om. 

Syftet är att identifiera och samla in farligt material så att det inte förekommer någon hälsorisk för byggarbetarna eller att det sprids och blandas ut med andra byggmaterial. Allt inventerat material tas om hand på ett miljöriktigt sätt. 

Piacon inventerar alla typer av byggnader och tar prover på material som behöver analyseras. Resultatet sammanställs i en rapport som tydligt redovisar var i byggnaden farligt avfall finns och i vilken mängd.

Piacon ha särskild erfarenhet av att miljöinventera industrifastigheter, som till exempel pappersbruk, ta fram rivningshandlingar, bistå med hjälp vid upphandling av rivningsarbete samt följa upp rivningsarbetet.

Nyfiken på hur Piacon kan hjälpa er med Miljö-och återbruksinventering? Kontakta oss!

Skip to content