Hoppa till innehåll

Globala mål – Agenda 2023

Agenda 2030 är en ambitiös handlingsplan som består av 17 globala mål och 169, i syfte är att ställa om till ett hållbart samhälle– både för planeten och framtida generationers skull. Förutom politiska beslut och lagar, så spelar näringslivet en viktig roll för att kunna uppnå målen. Genom att bedriva näringsverksamhet kan man nå ut till flera intressenter i samhället och visa på goda exempel som ger ringar på vattnet. 

Piacon har sedan starten 2010 drivits av ett högre syfte– att förmedla miljönytta och implementera hållbarhet i varje enskilt projekt. Piacon arbetar både direkt och indirekt med följande globala mål och delmål inom verksamheten:


Piacon arbetar aktivt med materialval, smarta och hållbara lösningar samt energieffektivisering inom projekten.

Piacon erbjuder en trygg, säker och god arbetsmiljö för sin medarbetare samt eftersträvar nollvision gällande sjukfrånvaro och arbetsolycksfallsfrekevens.

Piacon arbetar för att förbättra och skapa inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara fastigheter.

Piacon framhåller vikten av att använda hållbart materialval, cirkulärt byggande och hantering av miljöfarligt avfall.

Piacon bidrar till genomförande av klimatförändringar genom sin expertis och arbete med miljöcertifieringar inom bygg- och fastighetsbranschen. Piacon agerar inspiratör och förebild för andra verksamheter inom branschen genom att föreläsa, hålla kurser och workshops.

Piacon arbetar för att skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem och hållbart skogsbruk. Förhindra förlust av biologisk mångfald och förespråka samt implementera  ekologiska byggnader.

Piacon arbetar med internationella certifieringar och deltar i globala konferenser och styrgrupper för att utveckla och förbättra dess miljönytta.

Skip to content