Hoppa till innehåll

Biologisk mångfald

Ta hänsyn till den biologiska mångfalden i byggandet

“Dualismen mellan natur och kultur är en nyckelfaktor i den västerländska civilisationens frammarsch på naturens bekostnad”

Carolyn Merchant, Naturens Död

Biologisk mångfald ger ett artrikt och varierat landskap som bidrar till människors välmående, men trots allt gott som den bidrar till, så pågår det en biotopförstöring där många organismers naturliga livsmiljöer krymper genom mänsklig påverkan. 

Att bevara den biologiska mångfalden är viktig utifrån flera aspekter och måste alltid tas i beaktande vid byggnationer. Det handlar dels om ett etiskt förhållningssätt där alla arter har ett egenvärde med rätten att finnas till, men också utifrån en nyttoaspekt där många arter bidrar till pollinering av grödor samt håller efter skadeinsekter.

Människan har inte fullständig kunskap om hur olika arter spelar sin roll inom den biologiska mångfalden, vilket gör att vi heller inte kan veta hur de bidrar till ekosystemets helhet. Det innebär i sin tur att vi heller inte vet vilken slags försäkring den biologiska mångfalden kan betyda för oss i framtiden. 

Inom stadsplaneringen har man tidigare fokuserat på grönområden för att skapa rekreation och välmående hos människor, medan tankar om biodiversitet har varit sekundär– om ens det. Idag finns det enstaka fastighetsägare och byggherrar som har både förstånd och mod att investera i gröna lösningar där biologisk mångfald är en naturlig del av byggnaderna. Det är i den riktningen, oavsett kommunal- eller privat verksamhet, som vi ska sträva efter att uppnå.

Genom att plocka in ekologer i planeringen av byggnader kan man med ganska enkla medel se till att skapa en större biologisk mångfald, samt bidra till en bättre miljö. Att bygga gröna tak och planteringar med rätt arter (t ex är brännässlor viktiga värdväxter för många fjärilar) och stötta utrotningshotade arter med boplatser som t ex tornseglaren så bidrar man med ekologi i stadsmiljön. Utöver gröna tak kan man satsa på gröna fasader och varierade planteringar som blommar hela säsongen och ger mat till fåglar.

”Träd och gröna växter gör stor nytta för staden– de ger skugga och dämpar värmen från betong och asfalt under de heta sommarmånaderna, suger upp regnvatten och minskar risken för översvämningar. De bidrar till bättre luftkvalité då de gröna bladen tillsammans med solens strålar omvandlar koldioxid och vatten till syrgas, minskar trafikbuller och bidrar till estetik och skapar välmående hos människor”.

Pia Öhrling, vd och grundare på Piacon.

Vill du veta hur Piacon kan hjälpa er att bygga hållbart? Kontakta oss

Skip to content