Hoppa till innehåll

Pia Öhrling– en outtröttlig förespråkare för hållbarhetsfrågor


“Mitt motto är att allt är görbart så länge det finns en gemensam vilja”

— Pia Öhrling, grundare och vd på Piacon

Lång och praktisk erfarenhet av byggbranschen

Redan i fjortonårsåldern började Pia sommarjobba på byggen tillsammans med sin pappa som var platschef på Skanska, men dessförinnan hade hon lärt sig att måla väggar och husfasader genom sin farfar som var målarmästare med eget företag.

På Skanska fick hon lära sig att skruva gips och serva byggnadsarbetarna med inköp, måttsättning och städning. Med stor iver och engagemang satte hon sig in i alla tekniska delar av byggprocessen och den tidigare drömmen om att bli arkitekt byttes ut till byggnadsingenjör.

1996 tog Pia civilingenjörsexamen från KTH i Stockholm och de följande femton åren jobbade hon som miljökonsult, med bland annat miljöinventeringar och miljöstyrning av byggprojekt på SWECO och WSP.

Piacon grundades utifrån ett starkt miljöpatos

Pia startade Piacon 2010 för att i större utsträckning kunna styra sitt arbete, äga sin tid och påverka branschen utifrån sitt personliga och yrkesmässiga miljöengagemang. Under åren som gått har hon blivit alltmer övertygad om vikten av att utveckla hållbara byggprocesser, byggnader och fastigheter, men för att lyckas krävs det ett ömsesidigt samarbete och gemensam vilja mellan miljökonsulten, kunden och andra aktörer. 

I och med att jag har jobbat på olika byggen från ung ålder så har jag fått en förståelse för hela byggprocessens utmaningar, hinder och möjligheter. Har man varit med om att själv skruva gips, kakla badrum och slå ut väggar så förstår man hantverket– det är viktigt för att kunna stötta och bidra till en bättre miljö- och hållbarhetstänk genom hela byggprocessen”.

Pia Öhrling, grundare och vd på Piacon.

Erfaren miljöcertifierare och uppskattad föreläsare

Pia har gedigen kunskap och erfarenhet av miljöcertifieringarna LEED, BREEAM och Miljöbyggnad. Hon är certifierad BREEAM Assessor samt AP och har sedan 2011 levererat ett flertal BREEAM certifieringar till flera stora klienter, som till exempel Stockholm Stad.

Genom sitt goda rykte och renommé i branschen fick Piacon uppdraget att BREEAM In–Use certifiera den första byggnaden på Island samt den första BREEAM In-Use NOR i Norge.   

Utöver arbetet som miljösamordnare är Pia en uppskattad föreläsare och utbildare inom ämnen som rör miljösamordning, miljöbyggnad, arbetsmiljö, klimatberäkningar, cirkularitet och återbruk.

Hon leder kurser inom miljöcertifiering av LEED, BREEAM och Miljöbyggnad hos Sweden Green Building Council (SGBC).  

Medlem i Sweden Green Building Council 

Pia har varit engagerad i Sweden Green Building Council sedan starten 2009 och har under åren bidragit med både erfarenhet, kunskap och miljöengagemang. SGBC är en viktig branschorganisation som rymmer stor kompetens och vilja till att förbättra bygg- och fastighetssektorn.

Pia har varit medlem i SGBC’s LEED kommitté sedan 2014 och mellan åren 2020–2022 var hon tillförordnad LEED Manager. Det innebar huvudansvaret för certifieringar, utveckling och underlag för alla LEED utbildningar, samt ansvarig anordnare av event och marknadsföring av LEED i samarbete med GBCI Europa. 

Numera är Pia senior rådgivare till SGBC’s LEED Manager. Utöver LEED kommittén har Pia varit medlem i det Tekniska rådet för BREEAM SE mellan åren 2014–2021. Rollen innebar att hon svarade på tekniska frågor inom olika projekt och agerade rådgivare åt SGBC gällande frågor om BREEAM.  

Piacons mission utgår från att skapa miljönytta

Piacon har sedan starten hjälpt fastighetsägare, fastighetsutvecklare och byggentreprenörer med certifieringar, klimatberäkningar och cirkulärt byggande.

Piacon är ett uppskattat miljökonsultföretag där medarbetarna bidrar med teknisk kompetens, miljökunskap och stor vilja till att hjälpa sina kunder att nå målen.

Piacon har en tydlig mission– att förmedla miljönyttan i varje enskilt projekt.

Vi drivs av ett genuint engagemang för hållbarhetsfrågor– att bygga och utveckla fastigheter och byggnader där man tar hänsyn till de miljömässiga-, sociala- och ekonomiska aspekterna av hållbarhet”.

Pia Öhrling, grundare och vd på Piacon.

Piacon arbetar för att förbättra miljöcertifieringar


Piacon utmärker sig bland konkurrenterna genom att inte acceptera konstigheter i certifieringssystemen– om något är oklart diskuterar de med certifieringsorganen och arbetar aktivt för att genomföra förbättringar.

“Piacon är medlem i både SGBC och USGBC (LEED) och har goda kontakter med BRE (BREEAM), det gör att vi kan lyfta frågetecken och föra konstruktiva samtal inom branschen som gagnar miljönyttan. Vi är aktiva medlemmar i arbetsgrupperna därför att vi vill bidra till att utveckla och förbättra certifieringssystemen”

Pia Öhrling, grundare och vd på Piacon.  

Vill du läsa mer?

Läs fler artiklar om Piacons verksamhet.

Skip to content