Hoppa till innehåll

Återbruk och livscycelanalys

Återbruk och Livscykelanalys

“Ett hållbart företag är ett företag som både gör vinst och skapar värden bortom vinst– det bidrar till att möta mänskliga behov inom planetens gränser”

Ur boken “Kursen, 10 lektioner för ett hållbart näringsliv”.

Sverige är ett land i framkant när det kommer till miljöarbete, redan under 1970-talet var vi pådrivande i byggnaders energiberäkningar och energieffektiviseringar. Men för att nå de uppsatta klimatmålen måste vi lyfta blicken och agera snabbare.

Idag finns det gott om innovationer, enkla medel och kunskap som kan reducera avsevärda mängder utsläpp i atmosfären. Livscykelanalys (LCA) är ett bra exempel och användbart verktyg för att kunna kvantifiera hur stor miljöpåverkan ett byggmaterial har från vaggan till graven. 

Genom att göra beräkningar över hur stor påverkan materialet har från utvinning, tillverkning, transport och byggavfallshantering kan man tydligt se vilka material som är hållbara och därefter göra miljönyttiga val.

För att komma till bukt med resursslöseri behöver man införa Livscykelanalyser som en standardrutin och som ska gälla för alla ny- och ombyggnationer på global nivå.

Återbruk är en annan viktig insats som reducerar klimatpåverkan, vilket också bör bli en standardrutin under byggprocessen. Genom att tillvarata byggdelar och byggmaterial från nedrivna hus kan man återbruka och återvinna material på rätt sätt samt värna om jordens resurser.

Utöver konkreta handlingar behöver vi gemensamt se över vårt invanda beteende att riva befintliga byggnader. Renovering bör vara ett förstahandsval framför rivning, förutsatt att byggnaden har fortsatt livskraft och kapacitet.

Vill du veta hur Piacon kan hjälpa er att bygga hållbart? Kontakta oss!

Skip to content