Hoppa till innehåll

Sergelhuset, Vasakronan

  Sergelhuset var det första LEED v4 projektet i Sverige. Certifieringen var en utmaning därför att kraven var dels mycket tuffare än tidigare version och dels för att projektet bestod av tre byggnader och fyra entreprenader.

  LEED Platinum var en förutsättning för grön finansiering och för att lyckas satsade vi på samarbete.

  Vi satte samman en miljögrupp som leddes av Vasakronans miljösamordnare och projektets LEED AP Pia Öhrling, Piacon samt miljösamordnarna från entreprenörerna Zengun, NCC och Veidekke samt Vasakornans projektledning.

  Vi formade en kultur av samarbete där alla hjälptes åt och det var ett mycket lyckat koncept!

  När projektet certifierades hade det en av de högsta poängen i världen.

  • Typ – Kontor, handel, bostäder
  • Beskrivning – Om och tillbyggnad av Sergelhusen som byggdes på 1960-talet
  • Piacons uppdrag – Vasakronans miljösamordnare samt LEED AP
  • Ort – Sergelstorg, Stockholm
  • BTA – ca 85000 sqm
  • Certifiering – LEED CS v4/4.1 Campus certifiering av tre byggnader
  • Nivå – Platinum 89, 89 resp 90 poäng
  • Klar/pågår – Klart
  • Byggtid – 2017-2020
  • Kund – Vasakronan
  • Priser/nominering – SGBC LEED Awards 2020 & The Green roof award 2020
  • Taggar – LEED, Miljöstyrning, Återbruk, Regnvattenspolning, biodiversitet

  Cirkularitet

  När Vasakronan bjöd in arkitekter till att ta fram förslag för Sergelhusen så var det bara ett förslag som föreslog att spara husen de andra ville riva och bygga nytt. Genom att spara istället för att riva sparas stora mängder CO2 utsläpp.Hela grundläggningen sparades och två av tre byggnader. Återbruksinventering genomfödes och 41 ton inredning gick till återbruk. Fasadsten återbrukades i fasader och vissa interiörer sparardes.

  Dagvatten

  Det finns ingen tomt men regnvattnet som faller på taken samlas i tankar i de gamla bankvalven och återbrukas för bevattning och spolning av toaletter.

  Biodiversitet

  I början av projektet valdes mellan solceller och grönt tak men eftersom byggnaden ligger mitt i Stockholm centrum där det inte finns så mycket gränytor valdes grönt tak över solceller. Sergelhusen har mer än 55 000 växter på sina tak och terrasser som renar luften från luftföroreningar och binder koldioxid. De ger även plats och näring till livsviktig biologisk mångfald och reglerar både temperatur och buller. Taken tar hand om regnvatten lokalt och avlastar på så sätt dagvattennäten.

  Energi

  Byggnaderna ligger ungefär 50% under BBR-krav (lagkrav). De är utformade får låg energianvändning och värms och kyls utnyttjar energilager i akvifär i Brukebergsåsen. Byggnadern är ocså utrustade med effektstyrning och kan minska toppeffekten när elnätet är hårt belastat.

  Klimat

  Projektets klimatpåverkan är avsevärt mindre än en nybyggnation då befintlig grundläggning samt två befintliga stommar bevarats och återanvänts. Projektet har även utfört klimatberäkning/LCA och arbetat med optimering av bla nya betongkonstruktioner och återbruk av fasadsten.

  Länkar


  https://vasakronan.se/projekt/sergelhusen/
  https://wwwvasakronanse.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2021/02/fina_fakta_folder_sergelhusen.pdf
  Film: https://vimeo.com/478067982

  Sergelhuset

  Hus H

  Hus M

  Hus S

  Skip to content