Miljöcertifiering av byggnader enligt Miljöbyggnad

Vi är certifierade miljöbyggsamordnare med utbildning i Miljöbyggnad. 

Allmänt om Miljöbyggnad: 

Miljöbyggnad är ett certifieringssystem som utgår från svenska bygg- och myndighetsreglersamt svensk byggpraxis. Systemet ägs och drivs av Sweden Green Building Council, SGBC. 

Miljöbyggnad kan används för nyproducerade och befintliga byggnader oavsett storlek. Certifiering av en ombyggnad sker enligt bedömningskriterierna för nyproduktion som kompletteras eller ersätts på indikatornivå med bedömningskriterier för befintliga byggnader, beroende på ombyggnadens omfattning.

Miljöbyggnad omfattar: Energi, Innemiljö och Material & Kemikalier. I Miljöbyggnad kan en byggnad uppnå betyget BRONS, SILVER eller GULD. 

Fastighetsägare rekommenderas att anlita en certifierad miljöbyggsamordnare, som har utbildning i hur Miljöbyggnad fungerar och som vet hur indikatorer analyseras, redovisas och bedöms.  


Miljöcertifiering av byggnader enligt BREEAM

Vi har licens och är godkända att arbeta som Assessor för BREEAM-SE, BREEAM International samt BREEAM – In Use och som BREEAM-AP för BREEAM-SE 

Allmänt om BREEAM: 

BRE Environmental Assessment Methos (BREEAM) är ett internationellt miljöcertifieringssystem med engelsk bakgrund. Det ägs och drivs av den brittiska forskningsstiftelsen BRE (Brittisk Research Establishment).  

Sweden Green Building Council har anpassat BREEAM till svenska förhållanden och den svenska versionen, BREEAM-SE, är sedan 2013 den version av BREEAM som används på den svenska marknaden. 

BREEAM omfattar: Ledning & Styrning, Hälsa & Innemiljö, Energi, Transport, Vatten, Material, Avfall, Mark & Ekologi och Föroreningar. I BREEAM kan en byggnad uppnå betyget PASS, GOOD, VERY GOOD, EXCELLENT eller OUTSTANDING. 


Miljöcertifiering av byggnader enligt LEED

Vi är certifierade LEED AP BD+C och ID+C. 

Allmänt om LEED: 

The LEED™ Green Building Rating System är det mest kända bedömningssystemet, utvecklat av administrerat av den icke vinstdrivande föreningen U.S. Green Building Council.  

LEED är anpassat för alla typer av byggnader genom att olika versioner utvecklats från grundversionen. LEED kan användas i såväl ny- och ombyggnadsprojekt som för befintlig byggnad. Den version av LEED som oftast används för att certifiera kommersiella fastigheter bedömer byggnadens miljöprestanda utifrån områdena: Närmiljö, vattenanvändning, energianvändning, material samt inomhusklimat. Därtill kan bonuspoäng uppnås för innovation i projektet och regionala hänsynstaganden. Byggnaden bedöms utifrån ett poängsystem och kan uppnå betyget CERTIFIERAD, SILVER, GULD eller PLATINUM. 

Miljöstyrning av byggprojekt

Vi arbetar som miljösamordnare i byggprojekt där vi ser till att byggherrens miljökrav uppfylls. Vi upprättar miljöprogram som innehåller projektets miljökrav. Vi hjälper även projektörer och entreprenörer med deras miljöarbete för att säkerställa att alla miljökrav uppfylls. 


Miljöinventering av byggnader

Vi inventerar farligt avfall och miljöstörande ämnen i byggnader inför rivning eller ombyggnad. Vi inventerar alla typer av byggnader och tar prover på de material som behöver analyseras. Resultatet sammanställs i en rapport där vi tydligt redovisar var i byggnaden farligt avfall finns och i vilken mängd.


Utbildning

Vi håller kurser i uppdrag åt EGA inom följande områden: 

  • Arbetsmiljökurser för Byggarbetsmiljösamordnare 

  • Grundkurser i miljöcertifiering 

Vi håller kurser i uppdrag åt Sweden Green Building Council inom följande områden: 

  • Grundkurser i miljöcertifiering 

  • Miljöcertifiering enligt LEED 

  • Miljöcertifiering enligt BREEAM 

  • Certifieringskurser för BREEAM-Se Assessorer 

Vi utför även föredrag, workshops och seminarier om miljöcertifiering till nga olika företag, mässor och seminarier. 

Pia föreläser på Green Build i New Orleans. Klicka på bilden för att se när hon dansar loss på youtube!