Hoppa till innehåll

Tapetfabriken

  För 100 år sedan byggde Kåbergs en tapetfabrik på platsen, teglet i byggnaden togs tillvara och användes i fasaden på den nya byggnaden som får behålla namnet Tapetfabriken.

  • Typ – Hotell
  • Beskrivning – Nybyggnation av hotell
  • Piacons uppdrag – BREEAM AP, BREEAM Assessor
  • Ort – Sickla, Nacka kommun
  • BTA – 10500 sqm
  • Certifiering – BREEAM-SE CS Bespoke
  • Nivå – Excellent (PC)
  • Klar/pågår – Klart
  • Kund – Atrium Ljungberg
  • TaggarBREEAM, Miljöstyrning

  Cirkularitet

  Tegel från Tapetfabiken som låg på platsen återbrukades i fasaden.

  Dagvatten

  Dagvatten tas om hand via de gröna taken samt ett fördröjningsmagasin.

  Biodiversitet

  Projektet har sedumtak och en mindre plantering ovanpå fördröjingsmagasinet.

  Energi

  Projektet har arbetat mycket dedikerat med energi och ligger i slutlig energiberäkning hela 47% under BBR vilket är mycket lågt. Det är mycket bra arbetat med tanke på att det ursprungliga förslaget när projekteringen strtade knappt klarade BBR kravet. Så energi har varit en ledande fråga genom hela projektet för alla projektörer A, K, VVS, EL, Hiss, mfl samt totalentreprenören Arcona. För att säkerställa bra utförande har också täthetsprovning och termografering genomförts. För att hotellet i bruksskedet ska kunna följa upp och optimera energianvändningen har också avancerad energimätning installerats.

  Klimat

  Projektet har använt LCA för att minska projektets klimatpåverkan. Bla har bjälklag som ursprungligen var massiva pga akustikfördelar i hotell ersatts av håldäcksbjäklag med andra lösningar för akustik som gav lägre klimatpåverkan. För ytterväggar påverkade LCA beräkningar både val av fasadmaterial och fönsterarea och resultatet gav både lägre klimatpåverkan från material samt lägre energianvändning.

  Länkar

  www.e-magin.se/paper/km7csqq3/paper/1#/paper/km7csqq3/1
  https://issuu.com/branschaktuelltsverigeab/docs/bygg___fastighet__2/96

  Skip to content