Hoppa till innehåll

Sperlingens Backe 45-47

  Vasakronans fastigheter Sperlingens Backe 45-47 har ett stort antikvariskt värde och anses vara ikoniska Stureplan fastigheter. 

  Sperlingens Backe 45 byggdes mellan åren 1896-189, medan nummer 47 färdigställdes 1936 och går under namnet Grev Tureplan. Fastigheterna rymmer kontor, handel och restaurang. 

  Vasakronan har varsamt återställt gamla detaljer och prioriterat återbruk, vilket har reducerat ombyggnationernas klimatpåverkan. 

  Fastigheten ska miljöcertifieras enligt LEED med ambition att nå Platinum, det allra högsta betyget. Det ställer höga hållbarhetskrav på energi, platsval, inomhusmiljö, effektiv vattenanvändning samt material och resurser. 

  Fastigheterna energieffektiviseras genom att hela tekniksystemen byts ut och moderniseras.Tillsammans med tilläggsisolering och förbättring av fönster kommer energiförbrukningen att halveras.

  Vasakronan har satsat på solceller och batterilager som gör det möjligt för fastigheten att sälja överskottsenergi till elnätet och jämna ut effekttoppar. Det mesta av den gamla inredningen och ytskikten återbrukas och alla invändiga glaspartier har fått ett nytt hem. 

  Toalettstolar, handfat, pentryn och delar av belysningen plockas ner och återbrukas i andra fastigheter, medan befintliga gipsväggar återanvänds i fastigheten. 

  Piacon tog över uppdraget som miljösamordnare och LEED AP när den tidigare miljösamordnaren bytte arbete. Sperlingens Backe 45 togs över i produktionsskedet och nummer 47 under projekteringsskedet.

  Läs mer om Sperlingens Backe: 

  SB45: Vasakronan.se/fastigheter/sperlingens-backe-45-14119/
  SB47: Vasakronan.se/projekt/grev-tureplan/

  • Typ – Kontor, handel, restaurang
  • Beskrivning – Ombyggnad av ikoniska Stureplan-fastigheter
  • Piacons uppdrag – Vasakronans miljösamordnare samt LEED AP (tog över från BDAB, SB45 under tidigt produktionsskede och SB47 under projekteringsskede)
  • Ort – Stureplan, Stockholm
  • BTA – SB45 – 5357 m2/ SB47 – 11877 m2
  • Certifiering – LEED CS v4/4.1
  • Nivå – Satsar på Platinum
  • Klar/pågår – Pågår
  • Byggtid – SB45 byggdes 1896-1897, totalrenovering 1928/1959/ 2021-2023
   SK47 byggdes 1936, totalrenovering 2021-2024
  • Kund – Vasakronan
  • Priser/nominering – SB 47 -Projektet har tilldelats kvalitetsutmärkelsen ”PQi-Utmärkt Projektkvalitet”
  • TaggarLEED, Cirkularitet, Återbruk, Klimat, Miljöstyrning

  Cirkularitet

  Återbruksinventering har genomförts både i SB45 och SB47. Återbruk av material inklusive gips, armaturer och tegel.

  Energi

  Fönsterrenovering och ny takutformning når låg energianvändning. Byggnaderna är utrustade med effektstyrning som kan minska toppeffekten när elnätet är hårt belastat.

  SB45: Byggnaderna ligger ungefär 85% under LEED-referensvärdet.

  SB47: Byggnaderna ligger ungefär 73% under LEED-referensvärdet. Batterilagring finns ihopkopplat till styrsystemet i så fall att solceller installeras i framtiden.

  Klimat

  SB45 och SB47: Projektens klimatpåverkan är avsevärt mindre än en nybyggnation då befintliga fastigheter totalrenoverats.

  Återbruk av material inklusive gips, armaturer och tegel samt trästomme till påbyggnaden på SB47 minskar projektets klimatpåverkan väsentligt.


  Skip to content