Hoppa till innehåll

Sikla Front I och II

  Största hyresgäst i byggnaden är Domstolsverket med Nacka tingsrätt, Mark och miljödomstolen och Hyres- och arrendenämnden Stockholm.

  • Typ – Kontor, domtol, handel
  • Beskrivning – Nybyggnation av kontor och domstol i Sickla
  • Piacons uppdrag – BREEAM AP, BREEAM Assessor
  • Ort – Sickla, Nacka kommun
  • BTA – 13000 sqm
  • Certifiering – BREEAM-SE CS
  • Nivå – Exellent (PC)
  • Klar/pågår – Klart
  • Kund – Atrium Ljungberg
  • TaggarBREEAM, biodiversitet

  Dagvatten

  Dagvatten tas om hand via gröna tak, planetirnagar och trädgropar med skelettjord samt fördröjningsmagasin.

  Biodiversitet

  Projektet har sedumtak och planteringar med varierande växter, bon för tornseglare samt vildbin och humlor.

  Sikla Front I

  Sikla Front II

  Skip to content