Hoppa till innehåll

Pia

  Pia Öhrling– miljökonsulten som startade Piacon på grund av sitt starka miljöpatos

  “Människan har gått från jägarsamhälle till permanenta bosättningar och genom århundraden har man byggt komplexa fastigheter, anläggningar och infrastrukturer. Det är ett bevis på människans uppfinnings- rikedom och förmåga att komma på innovativa lösningar– men det har också fått stora konsekvenser i form av avfall och utsläpp som resulterat i ett ohållbart klimatavtryck.  Vi måste än mer fundera på hur vi bygger, vad vi bygger och hur vi använder byggnaderna. Det är viktigt både utifrån att vi ska nå de uppsatta klimatmål, men också för att vi ska kunna möta samhällsfrågor som integration, kulturhistoria och biologisk mångfald”, säger Pia Öhrling, grundare och vd på Piacon.

  Pia är en av Sveriges främsta miljö- och expertkonsulter med mer än tjugo års erfarenhet inom miljöcertifiering och hållbara byggnader. Hon är utbildad byggnadsingenjör på KTH, Stockholm och har arbetat för de större miljökonsultbolagen i Sverige. 2010 startade hon Piacon för att i större utsträckning kunna påverka bygg- och fastighetsbranschen utifrån sitt genuina miljöengagemang.  

  Pia har genomfört ett flertal lyckade miljöcertifieringar bl.a. världens första certifierade byggnad enligt BREEAM In Use International och Sveriges första precertifierade LEED byggnad. Hon är en omtyckt föreläsare och håller kurser inom LEED, BREEAM, Miljöbyggnad och Arbetsmiljö samt leder utbildningar hos Sweden Green Building Council (LEED och BREEAM). 

  Pia är medlem i Sweden Green Building Counsil (SGBC) och ingår i LEED kommittén. Mellan åren 2014-2021 var hon aktiv i det Tekniska rådet för BREEAM SE. Hösten 2022 blev Pia utsedd till LEED Fellow– en prestigefylld titel som innebär att man representerar toppskiktet inom design, teknik och utveckling av gröna byggnader. Hon är nuläget den enda representanten av LEED Fellow i Norden. 

  Pia är en engagerad och kompetent chef som brinner för hållbarhetsfrågor. Hon gillar att odla, skapa boplatser för humlor och vildbin, samt laga och renovera saker. 

  pia@piacon.se
  072 733 55 60

  Skip to content