Hoppa till innehåll

Piacon AB är certifiering av NollCo2!

  NollCO2-certifiering hjälper bygg- och fastighetsbranschen att minska klimatpåverkan och maximera hållbarhetsnyttan!

  Under september månad blev Pia Öhrling, Sara Galar och Rebecka Nero från Piacon AB, certifierade NollCO2-samordnare.

  “Med tanke på hur koldioxidhalterna stiger i världen och hur stor påverkan bygg- och fastighetsbranschen har, så är det jätteviktigt att vi arbetar med att minska vår klimatpåverkan. På Piacon arbetar vi dagligen med klimatoptimering i olika projekt och vi har sedan tidigare NollCO2 kunskap, men nu har vi fått det verifierat i och med att vi är certifierade samordnare inom NollCO2″, säger Pia Öhrling, grundare och vd på Piacon AB.

  För att kunna NollCO2- certifiera en byggnad, krävs det att hela byggnadens livscykel och dess klimatpåverkan, redovisas och balanseras med klimatåtgärder till nettonoll klimatpåverkan.

  Genom att certifiera en byggnad med NollCO2 innebär det:

  🌱Att man går i täten för byggbranschens klimatarbete och hållbar utveckling.

  🌱Att man reducerar klimatpåverkan för byggskede och drift till en låg nivå och kompenserar kvarvarande till netto noll.

  🌱 Att man får ett bra verktyg för att arbeta med klimatreducering i projektering och förvaltning.

  🌱 Att man kan bidra till en positiv marknadsutveckling för återbruk och cirkulärt byggande.

  🌱 Att man gör en smart och effektiv investering som underlättar för gröna lån.

  Läs mer om NollCO2 på Sweden Green Building Council.

  Skip to content