Pia

Öhrling

- miljökonsult, grundare och VD. 

Pia är en av Sveriges främsta experter på miljöcertifiering. Hon har arbetat med miljö- och arbetsmiljöfrågor i bygg- och fastighetssektorn i mer än 20 år Pia är miljösamordnare och expertkonsult i ett flertal miljöcertifieringsprojekt och har genomfört ett flertal lyckade miljöcertifieringar bl.a. världens först certifierade byggnad enligt BREEAM In Use International och Sveriges första precertifierade LEED byggnad. Hon är även en omtyckt föreläsare som utbildar i bl.a. LEED, BREEAM, Miljöbyggnad och Arbetsmiljö. Pia är också engagerad i Sweden Green Building council där hon ingår i LEED kommittén och Tekniska rådet för BREEAM SE. Hon är även utbildare på SGBC´s kurser i LEED och BREEAM.

Emil Svensson

- miljökonsult

Emil är civilingenjör i energisystem och har arbetat med energi- och miljöfrågor i fastighets- och byggsektorn sedan 2014. Han är certifierad i Miljöbyggnad och även certifierad BREEAM In Use Assessor med flertal genomförda miljöcertifieringar. Emil är också engagerad i en internationell arbetsgrupp med syfte att utveckla certifieringssystemet BREEAM In Use.

Benjamin Bengtsson

- miljökonsult

Filippa Persson

Filippa Persson Filippa Persson

-underkonsult

Filippa har sedan 2006 arbetat med energi- och miljöfrågor i bygg- och fastighetssektorn. Hon är miljösamordnare och expertkonsult i ett flertal miljöcertifieringsprojekt. Filippa är certifierad BREEAM Assessor för både internationella och svenska BREEAM-systemet och har utbildning i Miljöbyggnad. Filippa har arbetat i flera år med energibesparingsprojekt och totalentreprenader runtom i landet och har även varit engagerad i Sweden Green Building Council under flera års tid.

Ledia Youkhanis

Rebecka Nero