Hoppa till innehåll

Nya Kronan är nominerad till “Årets LEED-Projekt 2022”

  Sveriges mest prestigefyllda pris inom hållbart samhällsbyggande– Sweden Green Building Awards, har nominerat Nya Kronan i Sundbyberg till Årets LEED- Projekt. Miljösamordnaren Sue Clark från Piacon AB har varit LEED- konsult till entreprenören Skanska som byggt åt Fastighetsägarem Vasakronan.

  Hej Sue! Hur känns det att Nya Kronan/Vasakronan har nominerats till SGBC Awards?

  • Fantastiskt roligt! Men jag vill också betona hur glädjande det är för oss alla på Piacon. Vi har arbetat med fyra av sexton nominerade projekt och det är en tydlig signal att vi kan leverera hållbarhetstjänster på högsta nivån, särskilt med tanke på att vi är ett relativt litet bolag med sju medarbetare. Var och en av oss är eldsjälar som jobbar dedikerat med hållbarhet och kundfokus och vi använder våra erfarenheter för att leverera miljövänliga projekt i högsta möjliga mån. Att vinna ett pris (eller flera!) är ett bevis på hur vi på Piacon jobbar som hållbarhetskonsulter– med delaktighet, ödmjukhet och passion och det glädjer mig att det uppskattas av industrin.

  Under hur lång tid pågick projektet och vad var din roll?

  • Rivningen av byggnaden påbörjades i december 2018 och överlämning gjordes i september 2021. Jag var LEED- konsult till entreprenören Skanska, det vill säga jag ansvarade för produktionsrelaterade strategier, bland annat luftkvalité under byggskedet, insamling av materialinformation och sammanställning av avfallsstatistik. Då jag påbörjade uppdraget var jag anställd hos Tengbom som LEED AP åt entreprenören Skanska och WSP var huvudansvarig som LEED AP åt kunden, men då jag bytte arbetsplats, kom jag att fortsätta mitt arbete och slutföra projektet genom Piacon.  

  Vilka hållbarhetsaspekter fokuserade ni mest på inom projektet?

  • Som alla Vasakronan-projekt ska Nya Kronan nå högsta nivån, det vill säga  Platinum– det betyder kortfattat att projektets hållbarhetsstrategi är mycket ambitiöst. I min roll som LEED-konsult har jag tillsammans med entreprenören Skanska fokuserat på materialval för att säkerställa att vi köpt in och installerat material som uppnått olika hållbarhetsmål, bland annat för låga emissioner och innehåll, som dessutom dokumenterats noggrant i systemet Byggvarubedömningen. 

  Vad var roligast med projektet? 

  • Jag både arbetade och bodde i närheten av Nya Kronan under många år och de senaste årtionden har utvecklingen i Sundbyberg (och även Solna som angränsar till Sundbyberg) varit väldigt ambitiös. Staden har vuxit snabbt och den ser annorlunda ut än tidigare– nya hus och människor som rör sig både i och genom området på ett helt nytt sätt. Det har skapats nya destinationer och tjänster vilket jag tycker är otroligt roligt och det är dessutom spännande att se hur nya hus kan bidra till ett blomstrande område och stadsliv. 

  Vilka var utmaningarna under projektets gång? 

  • Både som kund och fastighetsägare är Vasakronan ledande inom återbruk och projektgruppen utmanades till att återanvända material. Återbruk är ett viktig steg i att minska bygg- och fastighetsbranschens klimatpåverkan, men det kräver också ett större engagemang. Nya Kronan består av tre fastigheter– ett befintligt hus samt två nybyggnationer och man valde bland annat att återanvända tegel från den existerande byggnaden. Teglet installerades i ett atrium mellan hus ett och tre och det tycker jag är ett gott tecken på hur man kan tillvarata och premiera återvunnet material. 

  Vad tar du med dig för lärdomar från det här projektet? 

  • Jag har aldrig tidigare varit med i ett projekt där man arbetat strategiskt med social hållbarhet. På Nya Kronan fick jag göra det då vi granskade en del av materialets värdekedja– från skogen eller gruvan, genom tillverkning och slutlig leverans på byggplatsen, i syfte att ta ett socialt ansvar. Jag lärde mig mycket om vilka standarder som kan hänvisas och vilka kriterier som ska täckas. Många kunder vill jobba mer proaktivt med social hållbarhet och där spelar kontrollen av produktkedjan en avgörande roll i det sociala hållbarhetsarbetet.

  Var detnågon speciell person/ personer i projektet som du inspirerades mycket av? 

  • Det är alltid kul att få jobba på en byggarbetsplats. Jag är utbildad arkitekt så jag tycker mycket om att vara ut på byggplatsen och lära mig mer om hur ett hus kommer till liv. För mig personligen så var jag väldigt tacksam för platschefen Fredrik Zetterlund och hela Skanska-gänget som var behjälplig med varje liten detalj.

  Hur kommer du fira om Nya Kronan/ Vasakronan vinner “Årets LEED-projekt”?

  • Vi har mycket att fira inom Piacon det här året! Pia Öhrling (Piacons grundare och vd) fick nyligen en LEED Fellow titel som är världens högsta ackreditering inom LEED, så min önskan är att vi firar våra nomineringar och utmärkelser tillsammans på julbordet.

  Datum: 2022-10-25

  Skip to content