Hoppa till innehåll

Nordic Real Estate Forum levererade insikter om fastighetsbranschen

  Den 23 mars var Pia Öhrling, grundare och vd på Piacon AB, inbjuden till Nordic Real Estate Forum i Tallinn för att delta i paneldiskussionen “ESG in Real Estate– Who are the Future Winners tillsammans med Linda KjällénKaia EichlerHeli Koskinen & Magnus Andersson?”

  Det var ett händelserikt och intressant forum, vars genomgående tema handlade om marknaden och ekonomiska trender i Norden, Baltikum och världen i stort, samt framtidsspaning och trender inom fastighetsbranschen.

  “Det var stort fokus på ekonomi och föredragshållare jämförde bland annat inflation, räntor och andel hushåll med skulder bland de nordiska och baltiska länderna, samt hur fastighetstransaktioner och olika typer av fastigheter har utvecklats under tid, säger Pia och fortsätter,

  Yield var ett hett ämne som står för driftnettot, det vill säga hyresintäkterna minus driftkostnaderna, och det segment som spåddes bäst yield framöver var logistikfastigheter”.

  En av talarna på forumet, Adam Tyrcha, PhD från Newsec, visade statistik på hur många som återvänt till kontoren efter pandemin. Siffran var 80% för Stockholm, London och Paris, jämfört med 45% i New York.

  Adam Tyrcha sa också att kontor och logistik inte går så dåligt, men att bostäder har det svårare då hyrorna inte följer inflationen på samma sätt som hos kontorsfastigheter.

  Håkan Pehrsson, tidigare CEO på The Retail Headquarters, pratade om de största utmaningarna inom handeln. Bland annat att rena shoppingcentrum går sämre, men att de som har en mix av kontor, bostäder, bibliotek, mat- och mötesplatser går bättre därför att folk gillar att ha allt samlat för att sköta inköp på lunchrasten och efter arbetet.

  “Det var ett givande forum med fokus på våra kunder– fastighetsägarna och transaktionsmarknaden. Vi fick större insyn och kunskap i hur viktig värdering och transaktioner är inom fastighetsbranschen, och att vi behöver inkludera det mer i vårt hållbarhetsarbetet”, säger Pia och tillägger,

  Vi kommer gärna tillbaka nästa år, och ser då fram emot fler miljöfrågor på agendan med tanke på att branschen står för 40% av den globala klimatpåverkan”.

  Skip to content