Hoppa till innehåll

Nattugglan 14 hus, 02

  Vasakronans fastighet Nattugglan 14, hus 02, är en nyproduktion som rymmer både kontor och restauranger.

  Fastigheten uppfördes 2019- 2022 och miljöcertifierades med LEED under 2023. Vasakronan utgick från sina höga miljöambitioner och installerade bland annat: gröna tak, solceller, sedum och dagvattenhantering. 

  Nattugglan är det första projektet inom Vasakronan, som arbetat enligt nya riktlinjer med löpande uppföljning av klimatpåverkan, under hela projektet.

  Resultatet innebar 15 % besparingar jämfört med den initiala kalkylen och man genomförde åtgärder som att bland annat slimma konstruktionen (ledde till mindre betongmängder), inköp av klimat-förbättrande betong samt installering av vissa ventilationskanaler, tillverkade i mineralull istället för stålplåt. 

  Vasakronan har även tagit tillvara på rivningsmassorna och återbrukat dem som väggfyllnad.

  Tillsammans med Tryggare Sverige har Vasakronan utvecklat utemiljön genom att se över belysning, parkbänkar och siktlinjer.

  Piacon var miljösamordnare och LEED AP från ett sent produktionsskede, då den tidigare miljösamordnaren och LEED AP:n, Bengt Dahlgren bytte arbete. 

  Läs mer om Nattugglan:

  • Typ – Kontor, restaurang
  • Beskrivning – Ombyggnation av fastighet, ursprungligen från 1970-talet.
  • Piacons uppdrag – Vasakronans miljösamordnare samt LEED AP (tog över från BDAB under sent produktionsskede)
  • Ort – Medborgarplatsen, Stockholm
  • BTA – 28250 kvm
  • Certifiering – LEED NC v4/4.1
  • Nivå – Platinum 85 poäng
  • Klar/pågår – Klart
  • Byggtid – 2019-2022
  • Kund – Vasakronan
  • Priser/nominering – SGBC LEED Award 2022 BuildingSMART International rewards
  • TaggarLEED, Miljöstyrning

  Cirkularitet

  Den största hyresgästen har uppmuntrats att införa återbruk i HG-anpassningen eftersom LEED NC-certifieringen ingår både i bashuset och för hyresgäster.

  Biodiversitet

  Fastigheten har en stor takterrass som har sedumplanteringar av olika arter, vilka skapar intresse året runt– det är inget enkelt sedumtak, utan ett varierat landskap som även hyresgästerna kan uppleva under årets säsonger.

  Energi

  Byggnaderna ligger ungefär 63% under LEED-referensvärdet. Solceller på taket bidrar till 5% av hela fastighetens energiförbrukning inklusive verksamhetsenergi.

  Klimat

  Vasakronan arbetade med klimatkalkyl som beräknades orsaka 398kg CO2e per kvadratmeter BTA (bruttoarea), vilket innebar 15 procent besparing jämfört med initial kalkyl.


  Skip to content