Hoppa till innehåll

Kv. ÅNGQVARN

  Det är tre vackra tegelbyggnader från början av 1900-talet där en stor del av Upplands livsmedelsproduktionen ägde rum.

  • Typ – Kontor, handel
  • Beskrivning – Projektet Kv Ångqvarn består av tre vackra tegelbyggnader från början av 1900-talet, där en stor del av Upplands livsmedelsproduktion ägt rum. Atrium Ljungberg kommer nu att respektfull omvandla dessa industrihistoriska byggnader till kontor och handel, där fokus kommer ligga på att bevara så mycket som möjligt och samtidigt möjliggöra återbruk av befintliga material och produkter. Projektet kommer även bidra till att öppna upp området med nya stråk, restauranger och service.
  • Piacons uppdrag – BREEAM AP, BREEAM Assessor
  • Ort – Fyrisån, Uppsala
  • BTA – 13700 sqm
  • Certifiering – BREEAM-SE 2017 bespoke
  • Nivå – Very good
  • Klar/pågår – Pågår
  • Byggtid – 2022-2025
  • Kund – Atrium Ljungberg
  • TaggarBREEAM, Åbreterbruk

  Cirkularitet

  Återbruksinventering har genomförts och projektet har som mål att kunna återbruka mycket – både i byggnaden och till andra projekt. Exempelvis ska 50% av alla kabelstegar återbrukas inom projektet. Atrium Ljungberg har även dialog med Vasakronan om hur man kan arbeta gemensamt för att öka cirkulariteten mellan deras respektive projekt.

  Energi

  En av byggnaderna har aldrig varit uppvärmd tidigare.

  Länkar

  https://www.al.se/stadsutveckling/mojliga/kvarteret-angqvarn/

  Skip to content