Hoppa till innehåll

Kompassen är nominerad till “Årets LEED O+M 2022”

  Sveriges mest prestigefyllda pris inom hållbart samhällsbyggande– Sweden Green Building Awards, har nominerat Kompassen, en befintlig byggnad i Göteborg till Årets LEED O+M. Miljökonsulten Ledia Youkhanis från Piacon AB har lett certifieringsarbetet

  Hej Ledia! Hur känns det att Kompassen/Vasakronan har nominerats till SGBC Awards?

  • Det känns jättekul att vara med i ett projekt som blir uppmärksammat på det här sättet och som förhoppningsvis kan inspirera fler att arbeta med miljöcertifieringar.

  Under hur lång tid pågick projektet och vilken nivå uppnådde ni?

  • Kompassen är ett affärshus och befintlig byggnad från 1973, vilket gör projektet annorlunda jämfört med nybyggnationer. Arbetet med certifieringen gjordes under 2021-2022 och det var totalt åtta fastigheter som certifierades. Kompassen uppnådde Guldnivå.  

  Vilka hållbarhetsaspekter fokuserade ni mest på inom projektet?

  • Vi fokuserade på att få till en smidig och korrekt digital överföring av data såsom avfallsstatistik, energiförbrukning osv. Utfallet visade att det är viktigt för Kompassen att framöver fokusera på bättre avfallshantering samt minskning av vattenanvändning. Vasakronan har dock satt upp ambitiösa mål för att bland annat minska mängden avfall.

  Vad var roligaste med projektet? 

  • Att få jobba med så många kompetenta människor!

  Vilka var utmaningarna under projektets gång? 

  • Vi utgick från en ny version av LEED som innebar ändrade krav och utöver det arbetade vi med två system– ”traditionella” LEED online samt digitala systemet ARC. Det medförde ibland otydligheter då de inte var helt synkade. 

  Har du något roligt du vill dela med dig av kopplat till projektet? 

  • Då det är en stor blandning av olika typer av hyresgäster i fastigheten fick vi inte in tillräckligt med svar på de undersökningar där hyresgästerna behöver vara involverade, såsom transport och upplevelse av lokalen. Det innebar att vi inte skulle få tillräckligt med poäng, vilket i sin tur gjorde det omöjligt att få till en miljöcertifiering. Vi valde istället att sätta större fokus på att göra om undersökningarna– vilket medförde att vi fick tillräckligt med poäng för att nå guldnivå.

  Vad tar du med dig för lärdomar från det här projektet? 

  • Kontorsfastigheter är relativt enkla att certifiera enligt LEED för befintlig byggnad, men när det kommer till komplexa fastigheter som Kompassen där det är en stor variation av verksamheter och ett enormt flöde av människor– så vet man inte riktigt hur många människor som faktiskt nyttjar fastigheten och det gör det svårberäknat. Estimeringar kan slå fel, vilket kan innebära felbedömning i betyg och det är viktigt att ha i åtanke i framtida projekt. 

  Datum: 2022-10-20

  Skip to content