Hoppa till innehåll

Kista NOD– “Årets BREEAM In-Use byggnad” 

  Kista NOD uppfördes mellan åren 2011-2014 och var bland de första byggnaderna som Atrium Ljungberg BREEAM certifierade. Fastigheten är en mötesplats, en NOD, för lärande, forskning och näringsliv i Kista, och rymmer alltifrån bibliotek, restaurang, gym, kontor och publika ytor.

  Kista NOD certifierades i BREEAM In-Use 2018 och omcertifierades i BREEAM In-Use,version v6, i januari 2023, där den nådde Excellent på del 1 byggnad, och Very Good på nivå 2 Förvaltning.

  Pia

  Hej Benjamin! Hur lyckades ni uppnå Excellent?

  • Det beror delvis på att fastigheten redan var certifierad när den byggdes, vilket skapar bra förutsättningar för undermätning, vattensnåla blandare, gröna tak etc. Och dels beror det på att Atrium Ljungberg har arbetat målmedvetet med BREEAM certifieringarna genom att utföra energiutredning, ekologiutredning och utredningar av eventuella klimatrisker. De har också satsat på kontinuerliga förbättringar.

  Vilka hållbarhetsaspekter har Atrium Ljungberg fokuserat på?

  • Benjamin: Atrium Ljungberg är väldigt proaktiva när det kommer till hållbarhetsfrågor, och när det gäller specifikt Kista NOD, så har de arbetat med att bryta ned Atrium Ljungbergs övergripande mål och satt upp lokala mål.

   De har bland annat genomfört åtgärder inom: energi, vatten, avfall, cirkularitet och klimatpåverkan. Byggnadens energiprestanda har kraftigt reducerats, cykelrummen har förbättrats och man har installerat el-laddplatser i garaget samt inrättat samåkningsplatser.

  Vad var roligast med projektet?

  • Pia: Jag var BREEAM Assessor när fastigheten byggdes så det var väldigt roligt att få följa med på resan och även vara Assessor vid omcertifieringen.

  Vilka utmaningar stötte ni på under tiden?

  • Pia: I och med att Kista NOD var en av de första byggnaden som omcertifierades i BREEAM In-Use, version v6, så låg utmaningen i BRE’s nya nivåer på redovisningskrav och långa granskningstider.

   Det ledde till att vi inte visste om vi skulle bli klara med omcertifieringen innan certifikatet gick ut, vilket är problematiskt när byggnaden enligt det gröna ramverket måste vara certifierat. Men det löste sig till slut!

  Vad tar ni med er för lärdomar?

  • Pia: Det positiva med den nya versionen av Breeam In-Use, är att den innehåller flera bra delar när det gäller t. ex. klimatanpassning och cirkularitet. Man får bland annat poäng för förråd av byggmaterial för återbruk, vilket inte uppfylldes för Kista NOD:s räkning nu, men som Atrium Ljungberg kommer arbeta vidare med.
  • Pia: Det negativa är att kraven på bevisning ökat lite för mycket i förhållande till miljönyttan, men vi försöker föra en dialog med BRE om just det.

  Datum: 2023-12-07

  Skip to content