Hoppa till innehåll

Katarinahuset

  Hela projektet är återbruk då en befintlig kulturklassad byggnad återbrukas.
  Flera interiöra delar i huset har kulturhistoriska värden och bevaras, fönster renoveras och förses med energiglas.
  Gällande återbruk har det arbetats hårt med cirkulärt tänkande i projektet och interiörer har skänkts och sålts bla till brandhärjad skola, olika kommunala verksamheter och andra företag.
  Tegel som rivits har gått till återbruk.

  • Typ – Kontor, hotell, restaurang, handel
  • Beskrivning – Ombyggnation av ikoniska kulturskyddade Katarinahuset och Gondolen
  • Piacons uppdrag – BREEAM AP, BREEAM Assessor, Fuktsäkerhetsansvarig produktion, miljöledning
  • Ort – Slussen, Stockholm
  • BTA – 37500 sqm
  • Certifiering – BREEAM-SE 2017 CS Kontor, Hotell, Handel
  • Nivå – Excellent (DS)
  • Klar/pågår – Pågår
  • Byggtid – 2020-2023
  • Kund – Atrium Ljungberg
  • Projektkostnad – 890 MSEK
  • Priser/nominering – SGBC LEED Awards 2022
  • Taggar – BREEAM, Miljöstyrning, Återbruk

  Circularitet

  Hela projektet är återbruk då en befintlig kulturklassad byggnad återbrukas. Flera interiöra delar i huset har kulturhistoriska värden och bevaras, fönster renoveras och förses med energiglas. Gällande återbruk har det arbetats hårt med cirkulärt tänkande i projektet och interiörer har skänkts och sålts bla till brandhärjad skola, olika kommunala verksamheter och andra företag. Tegel som rivits har gått till återbruk.

  Dagvatten

  Dagvatten tas om hand via de gröna taken samt ett fördröjningsmagasin.

  Biodiversitet

  Då projektet inte har någon tomt och den befintliga byggnaden ger ytterst små marginaler vad gäller laster har projektet valt att arbeta med att anlägga växtbäddar av varierande storlek på takterrassen med hjälp av lättviktsjordar. Stor vikt har även lagts på att skapa intresse för taket för både människor, insekter och fåglar över hela året varpå växtvalet har varit i stort fokus med långa blomningsperioder och ätbara inslag.

  Energi

  Projektet har arbetat för att få bra energiprestanda, trots de svåra förutsättningarna med en kulturskyddad byggnad från början av 1900-talet. Byggnadens energiprestanda är 84,1 kWh/m2 och år vilket ger en förbättrad energiprestanda med hela 19,6% mot energiprestandakrav enligt BBR (som ligger på 105 kWh/m2 och år).

  Klimat

  Eftersom projektet är en ombyggnation av en befintlig byggnad är klimatavtrycket avsevärt mindre än för en nybyggnation. Projektet har också arbetat med återbruk och skänkt/sålt interiörer som inte kunde återbrukas i projektet.

  Länkar

  https://www.al.se/katarinahuset/

  Skip to content