Hoppa till innehåll

Katarinahuset är nominerad till “Årets BREEAM-Byggnad 2022”

  Sveriges mest prestigefyllda pris inom hållbart samhällsbyggande– Sweden Green Building Awards, har nominerat Katarinahuset till Årets BREEAM- Byggnad. Miljöledaren Rebecka Nero från Piacon AB är BREEAM AP och fuktsamordnare. Pia Öhrling är BREEAM Assessor. 

  Hej Rebecka! Hur känns det att Katarinahuset/ Atrium Ljungberg har nominerats till SGBC Awards?

  • Jättekul! Det är mitt första projekt som Breeam AP så det känns fantastiskt att det är nominerat.

  Under vilken tidsperiod pågår projektet och vilken nivå har ni uppnått?

  • Projektet startade 2020 och beräknas bli klart 2023. Katarinahuset har uppnått Excellent preliminärt certifikat (design stage). 

  Vilka hållbarhetsaspekter fokuserar ni mest på inom projektet?

  Vad är det roligaste med projektet? 

  • Dels är det möjligheten att få jobba med ett härligt gäng människor, dels för att jag får vara med i en väldigt rolig, lärorik och givande utveckling och upprustning av en byggnad med mycket historia.

  Har du någon rolig anekdot att berätta kopplat till projektet? 

  • Jag var faktiskt på Gondolen och firade när jag tog examen från Universitet för en massa år sedan och därför känns det extra roligt att vara där nu– men som en del av projektet och renoveringen. Jag hoppas att de kommer erbjuda en lika gedigen drinkmeny som fanns då till nyöppnandet!

  Vilka utmaningarna har ni haft under projektets gång? 

  • Den största utmaningen från första början var om byggnaden överhuvudtaget skulle kunna certifieras enligt BREEAM-SE. Katarinahuset har näst högsta kulturhistoriska klass (grön) enligt Stadsmuseets klassificering och byggnaden utgör ett viktigt inslag i stadsbilden vid Slussen, där inga förändringar får ske av de befintliga fasaderna. Flera interiöra delar i huset har också kulturhistoriska värden och måste bevaras, till exempel trappor av italiensk marmor i original från 1910-talet, ekpaneler i en kontorsvåning från 1920-talet samt öppna spisar i i två ateljélägenheter från 1930-talet. En annan stor utmaning när man utvecklar ett projekt så centralt som Katarinahuset är logistiken. Projektet ligger mitt inne i Slussenområdet, där Sveriges största anläggningsprojekt pågår och det är trångt, fullt med trafik, cyklister och fotgängare samtidigt som produktionen pågår för fullt. Det intensiva flödet av allt material som kommer in till projektet kräver en minutiös planering och alla leveranser behöver därför bokas in. Det beror dels på att produktionen är beroende av att få materialet i tid och dels ur ett säkerhetsperspektiv. 

  Vad tar du med dig för lärdomar från det här projektet? 

  • Byggnaden består av olika verksamhetstyper vilket gör att det hanteras som tre certifieringar (kontor, handel, hotell) och det kändes komplext i början att hantera. Dock har det varit både utmanande och lärorikt och jag har utvecklat min förmåga att samordna, vilket har gjort att det inte har blivit så mycket merarbete i slutändan, trots att jag hanterat tre olika verksamheter.

  Datum: 2022-10-21

  Skip to content