Hoppa till innehåll

ESG in Real Estate– Who are the Future Winners?

  “Det är viktigt att prata om hållbarhet på andra arenor än de “redan frälsta”

  säger hållbarhetskonsulten Pia Öhrling, grundare och vd på Piacon AB, som var inbjuden till Nordic Real Estate Forum i Tallinn, Estland den 23 mars.

  Tillsammans med Kaia Eichler, Chief Sustainability Officer, Serneke Group AB, Heli Koskinen, Regional Director, KONE Baltics och Magnus Andersson , Senior Sustainability Adviser, Nordic Investment Bank, deltog Öhrling i paneldiskussionen “ESG in Real Estate– Who are the Future Winners?”.

  Moderatorn Linda Kjällén, Sustainability Manager på CBRE, fokuserade på frågor som rörde miljö, socialt ansvarstagande och bolagsstyrning inom fastighetsbranschen. Kjällén var skicklig på att leda både panelen och publiken, som fick ställa frågor via en app, och skapade på så vis interaktiva samtal om aktuella hållbarhetsfrågor.

  Panelen var rörande överens om att mer måste göras inom området och att det gynnar affärerna. Andersson på Nordic Investment Bank, stack ut hakan och sa att de överväger att bara finansiera befintliga byggnader och inte nybyggnationer, på grund av den stora miljöpåverkan. Man bör också fundera på hur befintliga byggnader kan nyttjas mer effektivt.

  Koskinen berättade hur Kone målmedvetet och under lång tid arbetat med miljöfrågor inom verksamheten och att de nyligen topprankats som ett av de mest hållbara företagen i världen. Eichler från Serneke menade att en verksamhet som inte arbetar med hållbarhetsfrågor riskerar att räknas bort.

  Öhrling berättade i sin tur att ESG var ett begrepp som ursprungligen kom från finanssektorn som ett verktyg att göra hållbarhet kvantifierbart genom mätetal (t e x genom att mäta energi) och för rapportering. Men att det på senare år har breddats till att innefatta alla hållbarhetsaspekter– vilket gjort det mer luddigt att förstå.

  “Att det dessutom är en förkortning på tre bokstäver som många slänger sig med gör det ju inte heller lättare”, säger Pia och fortsätter, “miljöcertifiering av fastigheter har varit ett bra sätt att driva hållbarhetsarbetet framåt och det har påverkat branschen att börja med t ex. klimatberäkningar.

  Det har i sin tur hjälpt oss att se över hur vi kan minska fastigheters klimatpåverkan genom att välja rätt material och konstruktioner. Man kan lätt minska påverkan från t ex. en betongstomme med 30% och med lite mer ansträngning 50%”.

  Öhrling upplevde Nordic Real Estate Forum som ett välarrangerat och spännande forum. “Jag knöt mycket kontakter och det var många intressanta paneldiskussioner och föredrag under dagen, men i princip lyftes inget om miljön på agendan utöver vår paneldebatt.

  Med tanke på den senaste IPCC rapporten så borde det vara en prioritet inom alla områden. “Det var en viktig insikt som jag tar med  mig– att vi måste prata om hållbarhet på andra arenor än på de “redan frälsta”, säger Pia.

  Skip to content