Hoppa till innehåll

Celsius är nominerad till “Årets LEED-Byggnad/Projekt 2022”

  Sveriges mest prestigefyllda pris inom hållbart samhällsbyggande– Sweden Green Building Awards, har nominerat Celsiushuset i Uppsala till Årets LEED-Byggnad/Projekt. Miljösamordnaren och LEED AP Pia Öhrling har ansvarat för certifieringen.

  Hej Pia! Hur känns det att Celsius/ Vasakronan har nominerats till SGBC Awards?

  • Det känns jätteroligt! Vi vill ju vara med och göra branschen mer hållbar så då känns det än mer hoppfullt att vara delaktig och hjälpa projekt att stå som förebilder inom branschen.

  Under hur lång tid pågick projektet och vilken nivå uppnådde ni?

  • Det pågick mellan åren 2016- 2021 och byggnaden certifierades med LEED V4 Platinum– det vill säga den högsta nivån inom certifieringssystemet LEED. 

  Vilka hållbarhetsaspekter fokuserade ni mest på inom projektet?

  • Vasakronan har alltid höga hållbarhetskrav, men LEED- kraven gjorde att vi jobbade mer med LCA/Klimatberäkningar och ställde krav på stomleverantören. Vi valde att ta hand om regnvatten som användes till att spola toaletterna med och förberedde byggnaden för effektstyrning av el, det vill säga att man kan sänka effekten när elnätet är hårt belastat– något som är mycket aktuellt i dagens läge. Utöver LEED arbetade projektet med flera viktiga frågor som bland annat minskning av avfallsmängder. Byggstyrning som skötte projektledningen jobbade extremt dedikerat med just avfallsminskning– och de visade att det går att genomföra bara man anstränger sig.

  Vad var roligaste med projektet? 

  • Att arbeta med ett så härligt gäng– alltifrån Vasakronan, Uppsala och Byggstyrning till alla inblandade projektörer. Sen är det extra roligt att projektet har vunnit VM i 3D-projektering. 

  Vilka var utmaningarna under projektets gång? 

  • Det var en ny version av LEED vilket gjorde att allt var svårare då allt var nytt och ännu inte testat, men det var också svårare för att kraven var hårdare– några av dem var så tuffa att inget eller väldigt få projekt kunde uppfylla dem, vilket gjorde att LEED faktiskt senare fick ändra några av kraven. 

  Har du någon rolig anekdot att berätta kopplat till projektet? 

  • Vasakronan hade som mål att transporter skulle drivas av biobränsle och vi bestämde oss för att kolla upp det. Vi gjorde stickprover och slangade diesel från ett antal lastbilar som sedan skickades till ett lab som analyserade bränslet. Det visade sig att vissa lastbilar kördes på biobränsle och andra inte. Bortförklaringarna vi fick höra var riktigt roliga, till exempel att det var en ny lastbil som hade bränsle i tanken från försäljaren och därmed inte hunnits tanka upp med biobränsle… 

  Vad tar du med dig för lärdomar från det här projektet? 

  • Att det går att genomföra saker bara man bestämmer sig och det finns en gemensam vilja. 

  Datum: 2022-10-28

  Skip to content