Hoppa till innehåll

Bäst betyg med Piacon

  TISDAG 22 FEBRUARI 2022 @DAGENS NYHETER (sida 36)

  Sergelhusen i Stockholm och Celsius i Uppsala erhöll nyligen högsta certifering enligt LEED-systemet och en poängplacering i världsklass. Miljösamordnare för båda projekten var Piacon AB.

  Bild: Aksel Alvarez
  Bild: Vasakronan

  LEED är ett globalt certiferingssystem för byggnader. Det är utvecklat och administrerat av U.S. Green Building Council och tar hänsyn till bland annat energi- och vattenförbrukning, innemiljö, material och avfallshantering.
  När Pia Öhrling, VD för Piacon, började jobba med om- och tillbyggnaden av Sergelhusen 2015 fanns två versioner av LEED; en äldre samt en nyare, mycket tufare variant.
  Valet föll – modigt nog – på sistnämnda.

  Miljövänliga lösningar

  Vasakronan, som äger och förvaltar fastig-heterna, valde att bygga om Sergelhusen – trots att nästan alla arkitektfrmor föreslog
  att byggnaderna skulle rivas. Tack vare detta kunde exempelvis betongstommar, grund-läggning och bottenplatta sparas, vilket mins-kade klimatbelastningen.
  För att nå högsta LEED-certifering var det dock nödvändigt att gå mycket längre än så. Därför installerades bland annat regn-vattenspolning av toaletter och efektstyrning
  av elförbrukningen. På taken satsade man även på terrasser med växter som blommar
  större delen av året.

  Det var ett gigantiskt projekt och Vasakronan var tvungna att dela upp det på fyra entreprenader och tre entreprenörer: Zengun, NCC och Veidekke. Vi hade en miljö-grupp som träfades ungefär varannan vecka under tiden som vi höll på. Det var ett fan-
  tastiskt fnt samarbete mellan alla parter, säger Pia Öhrling.
  Även i Celsius-huset så installerade man regnvattenspolning, men på grund av bygg-nadens gröna läge så valde man att strunta i takterrass till förmån för solceller på taket.

  FAKTA
  Piacon AB är ett miljökonsultbolag i Stockholm. Företaget grundades av Pia Öhrling 2010 och tillsammans med henne jobbar nu fyra anställda med att samordna miljö- och arbetsmiljöprojekt i bygg- och fastighetssektorn. De utför bland annat miljöcertiferingar enligt LEED, BREEAM och Miljöbyggnad.

  Skip to content